Qui som

Producció i Gestió d’Esdeveniments SLU / Especialistes en la producció i la coordinació d’esdeveniments amb base a Barcelona desde 1994.

PGE és el resultat de gairebé 20 anys de treball i col·laboració amb diferents equipaments, empreses i entitats per crear, coordinar i desenvolupar esdeveniments de tota mena: culturals, esportius, de ciutat, etc.

Sota la direcció d’en Josep Casellas, l’equip està format per persones amb bagatges i perfils diferents, cosa que permet donar riquesa, valor i esperit crític a la feina en equip.

Des de l’any 2006 PGE compta amb un equip propi i col·laboradors estables on la majoria dels integrants són professionals que desenvolupen una activitat artística paral·lela en l’àmbit de la música i de les arts escèniques, i tenen coneixements tècnics en diverses matèries.

Comptar amb aquest perfil heterogeni és enriquidor i dóna solidesa alhora de crear un equip amb aptituds complementàries i coneixements específics aplicables a qualsevol projecte. Això ens dóna les eines que han permès fer créixer i consolidar el radi d’acció de PGE en els àmbits de la producció i gestió d’esdeveniments.

Aquesta heterogeneïtat estimula una filosofia de treball pròpia basada en la capacitat de desenvolupar qualsevol producció, sense perdre de vista tres perspectives diferents sobre la mateixa feina: la visió general com a productor, la visió com artista o protagonista i la del públic.

Producció i Gestió d’Esdeveniments SLU/ Specialists in production and coordination of events based in Barcelona since 1994

PGE is the result of nearly 20 years of work and collaboration with different companies and organizations in order to create, coordinate and develop all kind of cultural, sporting, and city events. 

The team consists of people with different backgrounds and profiles, which enrich and give value and a critical approach to the teamwork.

Since 2006 PGE has its own team and stable collaborators whose members are mostly professionals who develop a parallel artistic activity in the fields of music and performing arts, and have expertise in several subjects.

Having this heterogeneous profile is enriching and gives solidity to the team which has complementary skills and specific knowledge applicable to any project. This gives us the tools that have allowed the growth and the consolidation of PGE’s scope in the fields of production and event management.

This heterogeneity encourages our work philosophy based on the ability to develop any production, without losing three different perspectives on each job: the vision as a producer, the artist’s or protagonist’s vision and the audience’s view. 

 

 

 

Tornar a dalt