VI Congrés Internacional sobre Polítiques Europees de Trànsit 2014

VI Congrés Internacional sobre Polítiques Europees de Trànsit 2014

El Servei Català de Trànsit ha convocat els 15 i 16 de maig de 2014 el VI Congrés Internacional sobre Polítiques Europees de Trànsit, que enguany s’ha centrat en els plans estratègics de seguretat viària que es treballen arreu d’Europa. En les sis edicions que s’han celebrat fins ara, els congressos han posat l’accent en tots els eixos de la seguretat viària. Però és ara, quan la mobilitat segura i la visió zero de la sinistralitat és un repte abastable, que cal aplicar una dimensió ja totalment europea de les polítiques de trànsit en una dinàmica de responsabilitat comuna. Barcelona torna a ser el punt de trobada on persones expertes en seguretat viària poden establir les pautes d’actuació del futur.

PGE i Marta Arcarons han dut a terme la secretaria i la coordinació tècnica del Congrés

 

The Catalan Traffic Service hosted the sixth International Conference on European Traffic Policies on the 15th and 16th of May 2014. The focus this year has beenplaced on the strategic road safety plans currently being put into practice across Europe. Throughout the six editions celebrated so far, the conference has always underlined the pilars of road safety. However now is the time, when the safe mobility and vision of zero accidents is an attainable challenge, that a fully European dimension of traffic policies based on a shared responsibility dynamic should be applied. Barcelona is once again the meeting point where road safety experts can establish the future lines of action.

Tornar a dalt