VI Congrés Internacional sobre Polítiques Europees de Trànsit 2014

VI Congrés Internacional sobre Polítiques Europees de Trànsit 2014

Any 2014: el Servei Català de Trànsit va convocar, els 15 i 16 de maig, el VI Congrés Internacional sobre Polítiques Europees de Trànsit, que en aquella edició es va centrar en els plans estratègics de seguretat viària que es treballen arreu d’Europa.

En les sis edicions que s’havien celebrat fins aquell moment, els congressos havien posat l’accent en tots els eixos de la seguretat viària. Però va ser l’any 2014, quan la mobilitat segura i la visió zero de la sinistralitat era ja un repte abastable, que calia aplicar una dimensió ja totalment europea de les polítiques de trànsit en una dinàmica de responsabilitat comuna. Barcelona tornava a ser el punt de trobada on persones expertes en seguretat viària podien establir les pautes d’actuació del futur.

PGE i Marta Arcarons vam dur a terme la secretaria i la coordinació tècnica del congrés.

 

The Catalan Traffic Service hosted the sixth International Conference on European Traffic Policies on the 15th and 16th of May 2014. The focus this year has beenplaced on the strategic road safety plans currently being put into practice across Europe. Throughout the six editions celebrated so far, the conference has always underlined the pilars of road safety. However now is the time, when the safe mobility and vision of zero accidents is an attainable challenge, that a fully European dimension of traffic policies based on a shared responsibility dynamic should be applied. Barcelona is once again the meeting point where road safety experts can establish the future lines of action.

Tornar a dalt